Akıllı Turizm Ve İyi Uygulamalar
29 Nisan 2020, Çarşamba
Akıllı Turizm ve İyi Uygulamalar
Akıllı turizm, turizm sektöründeki turist ve turistik faaliyet verilerinin işlenerek, bölge turizmine olan talebin artmasını, turistlere kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerin sunulmasını, açılan yeni kanallarla daha fazla sayıda kişiye ulaşılmasını ve çevre dostu turizm politikaları oluşturulmasını sağlamaktadır.
Akıllı Turizm ve İyi Uygulamalar

Değişen turist profili, müşteri memnuniyetinin ve rekabet üstünlüğünün önemi gibi nedenlerle turizm, teknolojinin doğrudan etkilediği sektörlerden biri olarak ön plana çıkmaktadır. Teknolojinin turizmde yaygın kullanımı sonucunda teknolojiye, kaliteye ve çevreye dayalı yeni bir yaklaşım olarak akıllı turizmin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Literatürde çeşitli tanımlar olmasına rağmen akıllı turizm kavramı için ortak bir tanımın henüz oluşmadığı görülmektedir. Bu kapsamda, akıllı turizm için yapılan tanımlar ve açıklamalar doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojileri, akıllı destinasyon ve akıllı otel ifadelerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Literatür derlemesi niteliğindeki bu çalışmanın amacı, akıllı turizm kavramına ilişkin literatürü ve turizm sektöründeki uygulamaları inceleyerek özellikle Türkçe literatüre katkı sağlamaktır. Bu çalışmada ilk olarak, literatür detaylı olarak incelenerek; akıllı turizme yönelik literatürde bulunan farklı tanımlamalara yer verilmiş, literatürde ön plana çıkan akıllı destinasyon ve akıllı otel kavramları da incelenmiştir. Daha sonra ise, akıllı turizm kavramının daha iyi anlaşılabilmesi amacı ile turizm sektöründeki akıllı uygulamalara örnekler verilmiş ve akıllı turizm kavramı güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında değerlendirilen akıllı turizm tanımlarında daha yoğun olarak mobil uygulamalar, akıllı telefonlar, sosyal medya ve internet üzerinde durulduğu, çevreci anlayışın göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Çalışma dâhilinde incelenen akıllı turizm uygulamalarının, Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan tanımla uyumlu olduğu ancak akademik yazında çevreye duyarlılığın yeterli düzeyde vurgulanmadığı tespit edilmiştir.

Etiketler
Akıllı Turizm ve İyi Uygulamalar
akıllı truzim
antalya tatil
tatil uygulamaları
akıllı turizm
turizm ve teknoloji
akıllı destinasyon
akıllı otel
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın